LỊCH SỬ HÌNH THÀNH HUYỆN TAM NÔNG

Thị trấn tràm chim thời kỳ trước giải phóng 1975 có địa danh là khu 4- xã Phú Yên, quận Đồng Tiến, tỉnh Kiến Phong.

17888146_1186442071472971_1213089361_n

Sau năm 1975 đổi thành xã Tân Công Sính, Huyện Tam Nông, Tỉnh Đồng Tháp. Đến tháng 8/1983 chia tách huyện Tam Nông thành 2 huyện: huyện Thanh Bình và huyện Tam Nông. Từ đó khu hành chánh huyện Tam Nông được đặt tại xã Tân Công Sính và tiếp tục sau đó, đến năm 1994 đổi thành Thị Trấn Tràm Chim

Trường tiểu học Tràm Chim 2 được thành lập theo quyết định số 86/QĐ.UB ngày 05 tháng 9 năm 2000 của UBND Huyện Tam Nông, trên cơ sở tách ra từ trường tiểu học thị trấn Tràm Chim. Tọa lạc tại khóm 4- Thị trấn Tràm Chim, nằm trên tuyến tỉnh lộ 843, cách vườn Quốc gia Tràm Chim về hướng tây bắc khoảng 500 mét

17858156_1186442004806311_6619763_n

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

+ Năm học: 2001-2002: chính thức đi vào hoạt động năm học đầu tiên của trường với quy mô 15 lớp, 445 học sinh và 22 CBGVNV. Chất lượng giáo dục: học sinh đạt khá – giỏi: 50.9%; TNTH: 100%, Đạt 02 GVDG cấp huyện, 15 cá nhân LĐG, 04 cá nhân đạt CSTĐ cơ sở, trường đạt “ tập thể LĐTT” cấp huyện..

+ Năm học 2002-2003: Có 14 lớp-403 học sinh, 23 CBGVNV, HS khá – giỏi: 55,6%, TNTH:100%, GV 16 LĐG, 05 CSTĐCS, tập thể LĐTT…

+ Năm học 2003-2004: có 13 lớp – 381HS, 23 CBGVNV, HS khá – giỏi: 58,4%, TNTH:100%, 01 GVDG cấp huyện, 02 GVDG cấptỉnh, 14 LĐG, 04 CSTĐCS, cờ thi đua hạng I…

+ Năm học 2004-2005: có 13 lớp – 358HS, 22 CBGVNV, HS khá – giỏi: 54,8%, TNTH:100%, 14 LĐG, 04 CSTĐCS, tập thể LĐTT,  Bằng khen UBND Tỉnh…

+ Năm học 2005-2006: có 11 lớp – 339HS, 21 CBGVNV, HS khá – giỏi: 53,2%, TNTH:100%,03 GVDG cấp huyện, 02 GVDG cấp tỉnh,14 LĐG, 02 CSTĐCS, tập thể LĐTT,  Bằng khen UBND Tỉnh…

+ Năm học 2006-2007: có 12 lớp – 373HS, 21 CBGVNV, HS khá – giỏi: 52,3%, TNTH:100%,16 LĐG, 01 CSTĐCS, tập thể LĐTT, tập thể LĐXS tỉnh…

+ Năm học 2007-2008: có 12 lớp – 366HS, 21 CBGVNV, HS khá – giỏi: 52,5%, TNTH:100%,02 GVDG cấp huyện, 01 GVDG cấp tỉnh,14 LĐG, 02 CSTĐCS, tập thể LĐTT, tập thể LĐXS tỉnh…

+ Năm học 2008-2009: có 13 lớp – 366HS, 23 CBGVNV, HS khá – giỏi: 55,1%, TNTH:100%,01 GVDG cấp huyện,14 LĐG, 02 CSTĐCS, 01 CSTĐ tỉnh, tập thể LĐTT, tập thể LĐXS…

+ Năm học 2009-2010: có 13 lớp – 341HS, 23 CBGVNV, HS khá – giỏi: 78.3%, TNTH:100%,15 LĐG, 05 CSTĐCS, tập thể LĐXS, Bằng khen UBND tỉnh, Bằng khen chính phủ…

+ Năm học 2010-2011: có 13 lớp – 349HS, 23 CBGVNV, HS khá – giỏi: 84,1%, TNTH:100%,18 LĐG, 04 CSTĐCS, tập thể LĐTT