Hoạt động chào mừng ngày 22/12 của trường TH Tràm Chim 2

Thiết thực chào mừng 76 năm ngày thành lập Quân đội nhân Việt Nam 22/12. Sáng ngày 21/12/2020 Liên đội Trường Tiểu học Tràm Chim 2 tổ chức dưới sân cờ tuyên truyền giáo dục lịch sử và hái hoa dân chủ tìm hiểu 76 năm ngày thành lập Quân đội nhân Việt Nam 22/12. Câu hỏi tìm hiểu xoay quanh chủ đề về Quân đội nhân Việt Nam và lịch sử của đất nước, có 657 học sinh tham gia.

13cccd5ed8fd29a370ec

Học sinh tham gia hái hoa dân chủ

2a558ec79b646a3a3375

Học sinh lớp 4.1 trả lời câu hỏi

7072d3e3c640371e6e51

Học sinh lớp 2.3 tham gia trả lời câu hỏi

022dc6bed31d22437b0c

Học sinh lớp 3.3 trả lời chính xác câu hỏi

dac0ef51faf20bac52e3

Học sinh trả lời câu hỏi về lịch sử địa phương