Hoạt động giáo dục kĩ năng sống phòng chống đuối nước và tai nạn thương tích

Theo Công văn yêu cầu Thực hiện kĩ năng sống cho học sinh của Hội đồng đội huyện Tam Nông. Hôm nay ngày 16/11/2020 vào lúc 7g15 phút tại sân trường TH Tràm Chim 2. Diễn ra buổi tuyên truyền kĩ năng sống phòng chống đuối nước và tai nạn thương tích do cô Nguyễn Thị Thanh Ngọc Cán bộ y tế của Trường. Trong buổi tuyên truyền cô đã hướng dẫn kĩ cho học sinh cách phân biệt các loại vết thương, cách sơ cứu cho các loại vết thương:

Tai Nạn thương tích phải thực hiện như sau:

5bd957605b28aa76f339

Phân loại vết thương

4aa0f01dfc550d0b5444

Cách băng vết thương

48e0b65cba144b4a1205

Cách băng vết thương

f90248aa44e2b5bcecf3

Cách cố định vết thương

eb907e24726c8332da7d

Dùng nẹp cố định vết thương 2c3de491e8d9198740c8

Đã nẹp vết thương xong