Hoạt động kỉ năng sống của trường TH Tràm Chim 2

Nhân buổi chào cờ đầu tuần giáo viên tổng phụ trách đội tuyên truyền kỉ năng sống về cách đội mủ bảo hiểm an toàn cho học sinh khối 1,2 của trường

55c33b412abad4e48dab

Học sinh tham gia buổi kỉ năng sống