Hướng về học sinh miền Trung

Hưởng ứng theo lời kêu gọi của Tỉnh đoàn Đồng Tháp. Chi đoàn trường TH Tràm Chim 2 kêu gọi các em học sinh của trường quyên góp dụng cụ học tập: như SGK, Tập, viết …. Số lượng quyên góp lên đến 5300 quyển tập.

bbb4075585ac7bf222bd

Lời kêu gọi của tỉnh đoàn

734558847f01815fd810

Học sinh quyên góp tập

2882ba16abed55b30cfc

Số lượng tập quyên góp được