Phổ cập bơi cho học sinh trường TH Tràm Chim 2

Mùa nước lũ đã đến, để phòng chống tai nạn đuối nước xãy ra UBND Thị Trấn Tràm Chim tổ chức lớp phổ cập bơi cho học sinh các trường trên địa bàn. Trường TH Tràm Chim 2 cũng tham gia với số lượng khoảng 50 em

6244043861e39ebdc7f2

Học sinh tham gia lớp bơi

0477420f27d4d88a81c5

Khởi động trước khi bơi

a70cb374d6af29f170be

Khởi động trước khi bơi